Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef IFO

Namn: Amanda Norlén

Befattning: Enhetschef för individ- och familjeomsorg (Socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk samt våld i nära relationer)
Telefonnummer: 0220-24193
E-post: amanda.norlen@hallstahammar.se
Besöksadress:

Extrainformation