Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Områdeschef förskola

Namn:

Befattning: Chef för området förskola
Telefonnummer:
E-post:
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Extrainformation

Elisabet Sandström, tfn. 0220-241 50, e-post elisabet.sandstrom@hallstahammar.se
Maria Nummelin, tfn. 0220-241 61, e-post maria.nummelin@hallstahammar.se