Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef hemsjukvård och kommunrehab

Namn: Åsa Eklund

Befattning: Verksamhetschef HSL för äldreomsorg och LSS
Telefonnummer: 0220-244 86
E-post: asa.eklund@hallstahammar.se
Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

Extrainformation