Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef hemsjukvård och kommunrehab

Namn: Mona Danielsson

Befattning: Enhetschef för hemsjukvård, kommunrehabilitering och sjuksköterskor inom äldreomsorgen
Telefonnummer: 0220-244 86
E-post: mona.danielsson@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Extrainformation