Fler webbplatser

Tidsplan för utbyggnad av vatten- och avloppsnät i Berg

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Annica Wijk
Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
Telefon: 0220-24329
E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

Länsstyrelsen fattade beslutet i september 2016 om att det kommunala vatten- och avloppsnätet måste bygga ut . I länsstyrelsens beslut slås fast att vi har fem år på oss att ordna med utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i delar av Berg från det att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Utbyggt, klart och satt i drift till september 2021

Det finns en preliminär tidsplan, som kan komma att revideras under projektets gång:

  • Verksamhetsområdet beslutas i kommunfullmäktige – september 2019
  • Nivån på anläggningsavgifterna och ny taxa beslutas av kommunfullmäktige – december 2019
  • Färdiga bygghandlingar för VA samt el – oktober 2019
  • Byggstart – november 2019
  • Slutbesiktning – mars 2021
  • Alla anslutna – september 2021