Fler webbplatser

Information, dialog och svar på frågor från berörda fastighetsägare i Berg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Tekniska förvaltningen och projektledare som arbetar med projektet utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps­nätet i delar av Berg har dels skickat ut informationsbrev till berörda fastighetsägare och även bjudit in till dialogmöten. Projektet följs och redovisas också här på kommunens webbplats. Under denna rubrik redovisar vi frågor som kommit från fastighetsägare samt svar på frågorna.

  Den 18 juni 2018 fanns kommunmedarbetare på plats i Berga folkets hus för att svara på frågor och ta emot synpunkter från de inbjudna fastighetsägarna.

  Vi redovisar här några frågeställningar som kom upp på mötet och svaren som tagits fram:

  Vad gäller ifråga om anslutningsavgifter?

  En kommunal vatten- och avlopps­anslutning är förenat med en anslutningsavgift. Om man inte har möjlighet att betala hela anslutningsavgiften på en gång kan man bli beviljad en avbetalningsplan på högst 10 år. Just nu pågår en utredning för att bestämma nivån på anslutningsavgifterna.

  Anslutningsavgifterna ska täcka kommunens totala kostnader för VA-utbyggnad under cirka fem år. Då tar man hänsyn till alla kända utbyggnader. Oavsett var i verksamhetsområdet du bor betalar du samma anslutningsavgift. Du betalar den anslutningsavgift som gäller det året du blir ansluten.

  Vad händer med enskilda anläggningar som blir ”onyttiga”?

  Har man investerat i en enskild vatten- och avloppsanläggning innan man visste att kommunen planerar att utöka verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet till ersättning.

  Detta gäller:

  1. Anläggningen ska vara godkänd av bygg- och miljöförvaltningen.
  2. Anläggningen ska inte vara äldre än 10 år (enligt rättpraxis).
  3. Värdet på anläggningen avskrivs med 10 procent per år.
  4. För att fastställa anläggningens ursprungliga värde behöver kvitton redovisas för material och arbete.

  Påverkar regeringens utredning ”Hållbara vatten­tjänster” detta projekt?

  Nej, det gör den inte. Utredningen blev klar i maj 2018. Utredningen behandlar främst privatisering av vatten- och avlopps­anläggningar i områden med ny bebyggelse. Om det går till beslut förväntas beslutet tidigast om tre år. Länsstyrelsen svarar att en eventuell lagändring inte påverkar beslut som redan tagits.

  Måste man ansluta sig till den kommunala vatten- och avlopps­anläggningen inom verk­samhets­området?

  Ja. Så ser gällande lagstiftningen ut (LAV 2006:412). Rättspraxis visar att avlopp måste man alltid ansluta sig till.

  Anledningen är att ett allmänt kommunalt avloppssystem anses vara en kvalitativt och mer långsiktig lösning än ett enskilt system.

  En kommunal vattenanläggning kan man slippa ansluta till om man kan påvisa att man har lika bra eller bättre vatten i sin enskilda täkt.

  Fastighetskarta för VA i Berg