Fler webbplatser

Bakgrund till beslut om utbyggnad av vatten- och avloppsnät i Berg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Länsstyrelsen i Västmanland har efter prövning bedömt att kommunen har skyldighet enligt vattentjänstlagen att ordna kommunalt vatten i delar av Berg. I vattentjänstlagens sjätte paragraf står att en fastighet ska ingå i verksamhetsområdet¹ om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Då detta område omfattar ett femtiotal fastigheter på landsbygden västerut från tätorten sett, bedöms det som ett större sammanhang och ska därför ingå i det kommunala vatten- och avloppsnätet.

  Bakgrunden till att länsstyrelsen prövat ärendet om vatten- och avloppsutbyggnad i delar av Berg är att det finns problem med vattenkvaliteten i området. Det finns enskilda brunnar där man efter provtagning konstaterat att vattnet vid prov­tagnings­tillfället varit antingen tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Några hushåll i området kontaktade länsstyrelsen med frågor om kommunalt vatten och att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Länsstyrelsen fattade efter utredning beslut om att Hallstahammars kommun måste ordna en kommunal vatten- och avloppsanläggning i området, alltså ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

  Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun har följt länsstyrelsens föreläggande och beslutat om en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i delar Berg.

  När en fastighet ingår i ett vatten- och avlopps­verksamhetsområde måste alla i området anslutas

  Sedan projektet startade har berörda fastighetsägare (både de som kommer att ingå i verksamhetsområdet och de som hamnar utanför) fått information och en dialog har förts och det förs fortfarande dialog om vad som händer i projektet. Fastighetsägarna kommer löpande att få mer information allt eftersom arbetet går framåt och vissa praktiska ställningstaganden behöver göras.

  Samförläggning av elkablar kommer inte att ske

  Högspänningsledningarna som idag är luftburna skulle samförläggas med avloppet i marken. Mälarenergi har fått omprioritera och kommer att fortsätta med luftburna ledningar längs sträckan. Boende som påverkas kommer att bli meddelade av Mälarenergi med brev.

  Förklaring vad verksamhetsområde är

  ¹Verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) är samma sak som område där det finns kommunalt vatten, avlopp och dagvatten. En fastighet ska ingå i verksamhetsområdet om: det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön enligt 6§ vattentjänstlagen. (I just detta verksamhetsområde; ett femtiotal fastigheter i Berg, kommer kommunen ordna vatten och avlopp men inte dagvatten.)

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta Projektledare för projektet "VA-verksamhetsområde Berg". Kommunens kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan också kontakta projektledaren direkt.

   

  Fastighetskarta VA-utbyggnad Berg