Fler webbplatser

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Lagen säger att kostnaderna för att installera, sköta och underhålla vatten- och avloppssystemet ska täckas av avgifterna som kommunen tar ut. Det är kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun som beslutar om vatten- och avloppstaxan.

Du betalar abonnemang och förbrukning

Du som har din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar det som i vatten- och avloppstaxan kallas för brukningsavgift. Brukningsavgiften består av två delar.

 • En del är en fast avgift för årskostnaden för abonnemanget samt bostadsenhetsavgift. 
 • Den andra delen är rörlig och beror på hur mycket vatten du och övriga i hushållet använder.

Avgiften är preliminär tills du skickat in din faktiska förbrukning

Du betalar en preliminär avgift för vatten- och avloppsförbrukning fyra gånger per år. Du får en faktura per post men kan också välja att få e-faktura istället. Ytterligare en förenkling är att betala via autogiro.

En gång per år ska du läsa av din vattenmätare, samt fylla i och skicka in självavläsningskortet. Efter registrering justeras avgiften så den stämmer med din årliga förbrukning. Utebliven avläsning kan medföra för hög eller för låg preliminär debitering, därför är det viktigt att du läser av vattenmätaren när ditt avläsningskort kommer hem.

Kan du av något skäl inte läsa av vattenmätaren själv, kontakta kundcenter på telefon 0220-240 00.

Det är mycket som ingår i ditt VA-abonnemang

I vatten- och avloppsabonnemanget ingår:

 • kostnader för rening och distribution av dricksvatten
 • omhändertagande och rening av avloppsvatten
 • drift och skötsel av alla tillhörande vatten- och avloppsanläggningar (vattentorn, pumpstationer och rörledningar)
 • underhåll och service av kommunens vattenmätare
 • information, rådgivning och annan administration

Räkneexempel på kostnad för vatten

Förbrukningen för olika personer kan skilja stort, men ett riktvärde man har är att en person gör av med cirka 50 kubikmeter vatten per år. Räkneexemplet gäller en familj på 4 personer, som bor i villa och gör av med 200 kubikmeter vatten på ett år.

 • Fast avgift räknat på en "vanlig villavattenmätare"
  • Drygt 3 500 kronor inklusive moms
 • Rörlig avgift baserad på förbrukning
  • 22,31 kronor per kubikmeter vatten multiplicerat med 200 kubikmeter förbrukning ger en kostnad på knappt 4 500 kronor
 • Total årsavgift för schablonfamiljen blir 8 000 kronor

Avgift för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Taxan för att ansluta nya fastigheter eller fastigheter som tidigare haft enskild vatten- och avloppsanläggning genomgår en justering som tar några år att genomföra. Utgångspunkten är att den som använder vattnet eller förorenar vatten ska betala för det. Anslutningsavgiften, som i kommunens vatten- och avloppstaxa kallas anläggningsavgift, är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för att bygga de lokala ledningsnäten.

Vad det kostar för den enskilde fastighetsägaren beror bland annat på tomtens yta, hur många andra fastigheter som ingår i det så kallade verksamhetsområdet (närliggande fastigheter som ansluts samtidigt under ett vatten- och avloppsprojekt) och hur långt det nya vatten- och avloppsnätet behöver dras.

Viktigt att anmäla ägarbyte

Du som är fastighetsägare och ska sälja din fastighet ska göra en uppsägning eller flyttanmälan till Hallstahammars kommun. Detta gör du enklast genom att använda e-tjänsten här på kommunens webbplats.

Dokument som reglerar avgifterna för vatten och avlopp