Fler webbplatser

Res med riksfärdtjänst i Sverige

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Färdtjänsthandläggare
  Telefon: 0220-24208

  Riksfärdtjänst är en service som är till för att du som har en funktions­nedsättning ska kunna resa i Sverige på samma sätt som en person utan funktions­nedsättning. Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få riksfärdtjänst.

  Detta är riksfärdtjänst

  Om du ska resa inom Sverige, men utanför Västmanlands län, och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om riksfärdtjänst. Syftet för resan kan vara nöje, fritidsaktivitet eller annat personligt ärende. Du kan inte få riksfärdtjänst om resorna betalas av stat, kommun, region eller något företag. Innan beslut fattas gör färd­tjänst­handläggaren en utredning om funktionshindrets omfattning och ändamålet med resan.

  Du reser i första hand med buss, tåg eller vanlig bil. Vid speciella behov kan du få resa med annat fordon.

  Att åka riksfärdtjänst med tåg innebär till exempel att:

  • du får biljetten betald för ledsagare
  • du kan åka sovvagn istället för sittvagn
  • du kan få åka i första klass om det krävs för benutrymmet
  • du kan få taxi på vissa delsträckor och tåg på de långa sträckorna

  Vissa krav måste vara upp­fyllda för att du ska beviljas riks­färd­tjänst

  • Du måste vara folkbokförd i Hallstahammar.
  • Du har en stor och bestående funktionsnedsättning som bedöms bestå mer är tolv månader, läkarutlåtande kan begäras.
  • Du klarar inte att resa ensam med allmänna kommunikationer och behöver större utrymme när du reser med tåg, buss eller bil.

  Ansök om och beställ en riks­färd­tjänst­resa

  Observera att du kan bli ombedd att skicka in ett läkarintyg.

  Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst­handläggare.

  Ansök i god tid

  Du behöver ansöka om din riksfärdtjänstresa i god tid, minst tre veckor innan du ska resa. Vid resor under jul- och nyårs­helgerna måste ansökan lämnas in senast den 12 november.

  Avgift för riksfärdtjänst

  Din avgift beslutas av regeringen och grundar sig på resans längd. Lägsta avgiften är 105 kronor per enkelresa. Är du under 26 år betalar du 70 procent av avgiften.

  Vid resor med allmänna kommunikationer får du ett inbetalningskort tillsammans med din biljett. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar du avgiften direkt till chauffören.

  Ledsagare och medresenärer

  Ledsagare är en person som måste följa med dig för att du som har tillstånd till riksfärdtjänstresa ska kunna genomföra resan. Ledsagarens uppgift är att följa med under resan och inte att hjälpa till på resmålet. Du måste själv skaffa ledsagare. Vid resa med flyg, taxi eller specialfordon behövs ledsagare bara i undantagsfall.

  Du kan ta med dig en medresenär om det finns plats. Medresenären betalar samma avgift som resenären.

  Ledsagare och eventuell medresenär hämtas och lämnas på samma adress som resenären.

  Rätt att överklaga ett beslut

  Om du inte är nöjd med beslutet om riksfärdtjänst kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter att du tagit del av ditt beslut.