Fler webbplatser

Res med färdtjänst inom Västmanland

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Färdtjänsthandläggare
  Telefon: 0220-24208

  Färdtjänst är en service som är till för att du som har en funktions­nedsättning ska kunna resa på samma sätt som en person utan funktions­nedsättning. Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst.

  Detta är färdtjänst

  Att åka med färdtjänst innebär att:

  • Du reser med taxi. Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med vanlig taxi kan du beviljas tillstånd att resa med specialfordon.
  • Du får åka inom kommunen och till resmål i Västmanlands län.
  • Du betalar 30 kronor för en enkel resa i Hallstahammars kommun och 105 kronor för en enkel resa i länet.
  • Du kan få åka tillsammans med andra personer. Du kan behöva åka en längre resrutt och resan kan ta lite längre tid.

  Vissa krav måste vara uppfyllda för att du ska beviljas färdtjänst

  För att få färdtjänst måste du:

  • vara folkbokförd i Hallstahammars kommun.
  • ha en långvarig eller bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, som till exempel tåg eller buss.

  Så här ansöker du om färdtjänst

  Observera att du behöver skicka med ett läkarintyg med din ansökan.

  Vill du ha hjälp att fylla i ansökan eller behöver mer information är du välkommen att kontakta kommunens färdtjänst­handläggare.

  Beställ färdtjänstresor

  Du beställer din färdtjänstresa hos kollektivtrafikmförvaltningen, Region Västmanland på telefonnummer 020-21 21 21.

  Hjälp av chaufför, ledsagare eller medresenär

  Om du behöver ska chauffören hjälpa dig in i och ut ur fordonet, samt lasta i och ur dina hjälpmedel. Du kan också få hjälp av chuffören att bära bagage till och från lägenhetsdörr eller motsvarande (som ligger i markplan). Du kan få hjälp med maximalt två kassar eller väskor.

  Om du behöver hjälp under själva resan, utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Ledsagare beviljas endast om behov är knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare ordnar du själv. Den som själv har färdtjänst kan inte vara ledsagare.

  Om du behöver hjälp i anslutning till resan, till exempel för att uträtta ärenden, kan du i mån av plats ta med dig en med­resenär. Medresenären betalar 50 kronor för enkel resa i Hallstahammars kommun och 125 kronor för enkel resa i länet.

  Vissa resor får inte ske med färdtjänst

  Färdtjänst får inte omfatta sjuk- och behandlingsresor (till tandläkaren, läkaren, sjukgymnasten eller distriktssköterskan). Inte heller skol­skjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering får ske med färdtjänst. Sådana resor kan du istället ha rätt att genomföra på annat sätt.

  Flexlinjen kan vara ett alternativ till färdtjänst

  Rätt att överklaga ett beslut

  Om du inte är nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter att du tagit del av ditt beslut.