Fler webbplatser

Anmälan och regler för tomtkö

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid tomtkö och även göra en anmälan till tomtkö via e-tjänst.


  • Genom tomtkön förmedlar Hallstahammars kommun samtliga tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad.
  • Du måste ha fyllt 18 år och vara den som tänker bo i bostaden som är tänkt att byggas på den tomt du blir tilldelad, för att få ställa dig i kommunens tomtkö.
  • Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan.
  • Personer som tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt har rätt att tidigast fem år efter att slutbesked utfärdats, på nytt ställa sig i den kommunala tomtkön.
  • Du får inte kringgå 5-årsregeln genom att låta make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.

  Anmälan till tomtkön sker skriftligt via e-tjänst. I anmälan ska du som anmäler dig ange namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn på eventuell medsökande.


  Anmälningsavgiften är 400 kronor. Avgiften betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten. Som registreringsdag i tomtkön räknas den dag då anmälan och betalning via e-tjänsten kommit till kommunen.

   

  När betalningen är genomförd ska du få en bekräftelse på din anmälan via e-post.

  • Förnyad anmälan
   Du som vill stå kvar i tomtkön måste förnya din anmälan årligen. Avgiften för förnyelse är 300 kronor per år, och betalas via e-tjänst senast den 31 december.
  • Avregistrering
   Om du inte betalar förnyelseavgiften i tid avregistreras du från kön och förlorar din köplats. Du kan även aktivt avregistrera dig genom att meddela kommunen. Anmälningsavgiften återbetalas dock inte. Du avregistreras också automatiskt när du blivit tilldelad en tomt genom den kommunala tomtkön.

   Om du avregistrerats och förlorat din köplats kan du registrera dig på nytt genom att betala anmälningsavgiften på 400 kronor igen. Du hamnar då sist i kön.

  • Överlåtelse av köplats
   Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.

   Vid skilsmässa, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om ni inte är överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar i kön.
  • När nya kommunala tomter släpps till försäljning erbjuds tomterna i turordning till de som står i tomtkön.
  • Om flera sökande är intresserade av samma tomt, går erbjudandet i första hand till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare. 
  • När du blir erbjuden en tomt kan du reservera tomten i 45 dagar till en kostnad av 2 500 kronor.
  • När bokningsavgiften är betald är bokningen genomförd och giltig.
  • Bokningsavgiften dras av på totalsumman vid kontraktsskrivning.
  • Bokningsavgiften betalas inte tillbaka om du ångrar dig och avstår köp.

  Observera att det är ditt ansvar som sökande att se till att Hallstahammars kommuns tomtkö har aktuella kontakt­uppgifter vad gäller adress, telefonnummer och e-post­adress.