Fler webbplatser

Kvarteret Fasanen i Hallstahammar

Namn: Therese Pettersson
Befattning: Markadministratör
Telefon: 0220-24068
E-post: therese.pettersson@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I kvarteret Fasanen finns 13 avstyckade villatomter i storleksordningen knappt 900 kvadratmeter upp till nästan 1300 kvadratmeter tomtyta färdiga för säljstart under januari 2019.

Lediga tomter på Sidensvansvägen

Försäljningen av tomterna, som kommer få adress Sidensvansvägen, förväntas sätta igång under januari 2019. Försäljningsstarten hänger ihop med när gator har anlagts och vatten- och avloppsledningar samt stadsnät dragits fram.

Kvadratmeterpriset är 420 kronor per m² och storleken på tomterna ligger mellan 887 m² och 1271 m². Klicka på kartnålarna som markerar tomterna för mer information om storlek och pris för varje tomt.

Vid köp av kommunal tomt ingår: bygglov, startbesked, anläggningsavgift för vatten- och avlopp samt stadsnät, nybyggnads­karta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

Mer information och kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens markadministratör.