Fler webbplatser

Exempel på hur situationsplan ser ut

  • Situationsplan
   Situationsplanen illustrerar hur fastigheten, dess byggnader och omgivning ser ut ovanifrån.
   Följande ska finnas med och visas på situationsplanen:
   • fastighetsbeteckning
   • byggnadens placering på tomten
   • byggnadens utvändiga mått
   • mått på avståndet mellan byggnad och tomtgräns
   • befintlig och ny marknivå
   • norrpil
   • vilken skala ritningen har (skala 1:400 eller 1:500)
  Exempel på situationsplanFörstora bilden

  Bilden visar exempel på hur en situationsplan kan se ut.

  Kartan som utgör underlaget till situationsplanen kan du beställa av Hallstahammars kommun genom att använda e‑tjänst eller skicka in beställningen på blanketten "Beställning av kart- och mättjänster".