Fler webbplatser

Strandskydd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

  Strandskyddsregler

  Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd och inom strandskyddsområde är det enligt lag förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

  Du kan söka en så kallad dispens, undantag från lagen, från strandskyddet hos bygg- och miljönämnden. Nämden beslutar sedan om att bevilja dig dispens eller ge avslag på din ansökan. Tänk på att lämna in din ansökan i tid eftersom det kan ta några veckor innan du får ditt beslut.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.