Fler webbplatser

Marklov

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du ska höja eller sänka marken på din fastighet med mer än en halv meter behöver du söka marklov för det. På den här sidan kan du läsa mer om när du behöver söka lov. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

  Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och allmänna platser. Schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning.

  Exempel på när marklov behövs

  • Om du ska anlägga en gata eller en park på allmänna platser kan marklov krävas.
  • Bygga upp skyddsvallar mot bullerstörningar från trafiken eller att plana ut för en bollplan.
  • Trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen. Det kan till exempel bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd som exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär givetvis inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder.

  Bygg- och miljönämnden bedömer om lov behövs

  I lagstiftningen framgår inte vad som avses med en avsevärd ändring av höjdläget. Det är bygg- och miljönämnden som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och måste därför bedöma om marklov krävs från fall till fall.

  Så här går ansökningsprocessen till

  1. Du samlar in uppgifter och söker marklov
  2. Vi tar ett beslut om marklov
  3. Vi ger dig ett startbesked
  4. När du grävt klart skickar du in den ifyllda kontrollplanen till oss
  5. Vi ger dig ett slutbesked och ärendet kan avslutas

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.