Fler webbplatser

Lov- och anmälningsbefriade åtgärder

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I plan och bygglagen finns det vissa åtgärder du får göra utan varken lov eller anmälan. Det gäller dock endast för en- och tvåbostadshus samt för uppförande av ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk och liknande näringar.

  Det här får du göra utan varken bygglov eller anmälan

  • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket ska placeras inom 3,6 meter från huset och får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Anordna ett skärmtak över uteplats som inte överskrider 15 kvadratmeter.
  • Att i bostadens närhet uppföra en fristående komplementbyggnad (friggebod) som inte har större area än 15 kvadratmeter och har en nockhöjd som inte överstiger 3 meter.
  • Att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Mur vid fastighetsgräns max 0,5 meter hög.
  • Höja eller sänka marken max 0,5 meter.
  • Staket utmed tomtgräns som är max 1,1 meter högt

  Om skyddad uteplats, skärmtak eller friggebod som nämns ovan placeras närmare tomgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande får byggnadsnämnden avgöra saken genom att du ansöker om bygglov. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

  Bygglovsbefriade åtgärder