Fler webbplatser

Förhandsbesked

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Innan du söker bygglov kan du göra en ansökan om förhandsbesked. Syftet med det är att du som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

  I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats, till exempel om du vill bygga ett nytt hus på en tidigare obebyggd fastighet (tomt) utanför detaljplanelagt område. Tillståndet är bindande om bygglov söks inom två år från dagen för beslutet.

  Förhandsbeskedet är ett fristående ärende från bygglovsansökan. Tänk även på att ett förhandsbesked inte kan ges över telefon eftersom det är en omfattande prövning.

  I förhandsbeskedet ska bygg- och miljönämnden se över en mängd olika kriterier som behöver uppfyllas, speciellt om du vill bygga nytt på landet. I vissa fall behöver du ett yttrande från andra instanser, exempelvis trafikverket och tekniska nämnden, om du behöver ansluta dig till kommunalt vatten- och avlopp samt lösa renhållningsfrågan.

  Vad ska ansökan innehålla?

  En ansökan om förhandsbesked kan oftast göras på enkla handlingar. Följande handlingar ska lämnas in i din ansökan om förhandsbesked:

  • Ifylld ansökan.
  • Situationsplan, som ungefärligt visar var på tomten du planerar att placera byggnader och tillfartsväg.
  • Översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och dricksvattenbrunn.
  • En enkel beskrivning av projektet och hur tomten ska användas, i form av husplacering, tillfartsvägar och liknande. Ta gärna med skisser på byggnaden.

  Vad kostar ett förhandsbesked?

  Det är svårt att i förväg säga exakt vad ett förhandsbesked kommer att kosta, det är många faktorer som påverkar den slutliga avgiften. En ungefärlig uppskattning på förhandsbesked för en villa eller småhus är cirka 8 600 kronor. Observera att detta är ett cirkapris och det finns flera aspekter som påverkar slutsumman.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.