Fler webbplatser

Du får betyg eller intyg när du klarat studierna

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Målet med studierna är att lära sig det svenska språket – du får betyg eller intyg när kursena är klara.

  Efter varje kurs du slutför görs en bedömning. Om du är godkänd på kursen får du betyg. Om du inte kan få ett betyg kan du istället få ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

  Regelbundet under året genomförs också nationella slutprov i sfi. Dessa prov skriver du på plats i skolans lokaler. Det är din lärare som avgör om du har tillräckliga kunskaper för att göra slutprovet. I distanskurserna ingår alltid att skriva nationellt slutprov. Provet får endast genomföras en gång.