Fler webbplatser

Olika studieformer ger flexibelt lärande

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  Du kan studera på många olika sätt. Du väljer själv studieform utifrån vad som passar dig bäst. Undervisningen är kostnadsfri, men du behöver oftast betala kurslitteratur och annat studiematerial själv.

  Studera i grupp på schemalagd tid

  Alla elever i gruppen följer en gemensam studieplan med tydlig struktur. Du har fasta schemalagda tider för undervisning som leds av lärare. Kurserna startar med jämna mellanrum och håller oftast på en halv eller en termin (10 respektive 20 veckor).

  Individuellt anpassade studier

  Vid individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt. Du har stöd av lärare, både via e-post och webb men också på skolan. Obligatoriska träffar på skolan med lärare och eventuellt andra elever på kursen kan förekomma. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

  Studera på distans via lärplattform på webben

  Distansstudier innebär självstudier via lärplattform på webben.

  På distanskurserna lägger varje lärare ut kursinformation, planeringar och uppgifter på webben. Du gör dina uppgifter självständigt men med stöd och återkoppling från lärare, för att sedan lämna in dem via lärplattformen. Kontakten med dina lärare sker med e-post, telefon och via lärplattformen. Studieformen kräver datorvana och att du har tillgång till dator.