Fler webbplatser

Besked om antagning till vuxenutbildning

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  När vi fått in din ansökan till vuxenutbildning kontrollerar vi att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen. Bland annat krävs tillräckliga kunskaper i svenska. För att vi ska kunna göra en riktig bedömning är det viktigt att du skickat med dina betyg i din ansökan.

  När du blivit antagen får du besked och kallelse till kursen eller utbildningen direkt från den skola som ordnar utbildningen.

  Skulle du inte blivit antagen får du alltid ett skriftligt besked om det.

  Har du frågor om din ansökan och om din antagning ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren här på vuxenutbildningen i Hallstahammar.

  Vuxenutbildning är en rättighet

  Om du saknar grundskola har du rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning. Men du måste ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att klara studierna.

  Har du grundläggande behörighet har du också rätt att gå gymnasieutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Till sådana utbildningar sker inget urval utan alla som uppfyller kraven på behörighet ska erbjudas plats på utbildningen.

  Om alla som söker inte får plats måste ett urval göras

  Om det är fler som söker en utbildning än det finns platser (och rätten till komvux inte kan tillämpas) måste ett urval göras, alltså att skolan väljer ut vilka som ska erbjudas plats på utbildningen. Grundprincipen är att du som har kort utbildning prioriteras. Med kort utbildning menas att du saknar gymnasieutbildning.

  Om du söker en yrkesutbildning gör vi urvalet på ett annat sätt. Då prioriterar vi dig som har en svag ställning på arbetsmarknaden.