Fler webbplatser

Vallbyskolan

Vallbyskolans lågstadieskola är en liten skola med cirka 120 elever och drygt 25 pedagoger. De åldershomogena klasserna sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs tre. Förskoleklassens verksamhet pågår mellan klockan 08.00 och 11.30 måndag till och med fredag. Till skolan hör också ett fritidshem som öppnar klockan 06.30 och stänger 18.30.