Fler webbplatser

Rätt till grundsärskola och ansökan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
  Befattning: Rektor (chef) för grundsärskolan
  Telefon: 0220-24355
  E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
  Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

  Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få gå i grundsärskolan från och med det år ditt barn fyller sex år. Det är elevens hemkommun som fattar beslut om en elev har rätt att bli mottagen i grundsärskolan men båda vårdnadshavarna måste godkänna att ansökan om mottagande i grundsärskolan görs.

  Utvecklingsstörning och bedömning att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav är kraven

  För att en elev ska ha rätt att gå i grundsärskolan krävs två saker.

  Att eleven:

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en bestående hjärnskada.
  2. bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

  Utredning innan plats kan erbjudas

  Innan en plats i grundsärskolan kan erbjudas behöver en noggrann utredning göras för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskole­klassen eller grundskolan eller från eleven själv.

  Som vårdnadshavarna har du möjlighet att tacka nej till en plats i grundsärskolan och det kan du göra även om utredningen visar att ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. Även om en elev har börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna när som helst under elevens skoltid begära att eleven ska gå över till grundskolan.

  Att gå som integrerad elev i grundskoleklass

  Att gå som integrerad elev innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner. Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i grundskoleklass men det är rektor som fattar beslutet. Om det är huvudmannen (skolan) som vill att eleven ska vara integrerad är det bara möjligt om elevens vårdnadshavare går med på det.

  Ansvariga lärare och övrig berörd personal på grundskolan får stöd av grundsärskolans specialpedagog när eleven går integrerad i grundskoleklassen.