Fler webbplatser

Näslundskolan

Näslundskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går ungefär 200 elever. Till skolan hör också två fritidshemsavdelningar; Näset för eleverna i förskoleklass och årskurs 1 samt Lunden för eleverna i årskurs 2 till och med 6.

Besöksadressen till Näslundskolan är: Näslundsvägen 1, Hallstahammar.

Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
Hallstahammars kommun, Näslundskolan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webb­plats finns kontakt­uppgifter till skolans ledning och special­funktioner, skol­köket samt de olika fritidshems­avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Ylva Lindberg
Befattning: Rektor (chef) på Näslundskolan
Telefon: 0220-24270
E-post: ylva.lindberg@edu.hallstahammar.se
Besöksadress: Näslundsvägen 1, Hallstahammar

Befattning: Rektorsassistent Näslundskolan
Telefon: 0220-24517

Befattning: Speciallärare på Näslundskolan
Telefon: 0220-24235

Befattning: Skolsköterska på Näslundskolan
Telefon: 0220-24282

Namn: Näslundskolans kök
Telefon: 072-5952285

Telefon: 0220-243 82

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Befattning: Kurator på Näslundskolan
Telefon: 0220-24246

Namn: Fritidshemmet Näset på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24271

Sms: 072‑595 22 89

Näset tar emot elever som går i förskoleklass och i årskurs 1.

Namn: Fritidshemmet Lunden på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24309

Sms: 072‑595 22 84

Lunden tar emot elever som går i årskurserna 1 till och med 6.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Matsedlar för Näslundsskolans restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Näslundskolans kök
Telefon: 072-5952285

Telefon: 0220-243 82

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Näslundskolan