Fler webbplatser

Skolhälsovård - sjuksköterska och läkare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Skolsköterska på Lindboskolan
  Telefon: 0220-24285

  Finns på Lindboskolan måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

  Befattning: Skolsköterska på Nibbleskolan, grundskola och anpassad grundskola
  Telefon: 0220-24541


  Befattning: Skolsköterska på Näslundsskolan
  Telefon: 0220-24282
  Besöksadress: Finns på Näslundskolan på onsdagar och ansvarar för eleverna i årskurs 4-6

  Befattning: Skolsköterska på Parkskolan
  Telefon: 0220-24257

  Finns på Parkskolan tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

  Befattning: Skolsköterska på Strömsholms skola
  Telefon: 0220-24294

  Finns på Strömsholms skola på onsdagar.

  Befattning: Skolsköterska på Tunboskolan, grundskola och anpassad grundskola
  Telefon: 0220-24294

  Befattning: Skolsköterska på Vallbyskolan
  Telefon: 0220-24294

  Finns på Vallbyskolan på tisdagar.

  Skolhälsovården ska främst vara hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling för att bevara och förbättre elevernas psykiska och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

  Hälsoundersökningar och hälsosamtal

  Skolhälsovården har ett basprogram som skolorna i Hallstahammars kommun följer. Det innebär att eleverna när de går i förskoleklass erbjuds en vikt-, längd-, syn-, och hörselundersökning av skolsköterskan. I årskurs ett erbjuds en hälsokontroll av skolläkaren, samt vaccination mot mässling, röda hund, och påssjuka.

  Därefter följer återkommande erbjudanden om hälsoundersökningar och hälsosamtal under elevens skoltid. Exempelvis erbjuds också kontroll av ryggen en gång under mellanstadiet (årskurs fyra) och en gång under högstadiet (årskurs sju eller åtta)

  Förutom grundvaccinationsprogrammet erbjuds alla flickor vaccination mot livmoderhalscancer i årskurs fem och sex.

  Skolsköterskan är till för alla elever i grundskolan

  Varje skola i kommunen har en skolsköterska knuten till sig. Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och erbjuder regelbundna hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

  Skolsköterskorna jobbar inte varje dag på varje skola, och de har inte några särskilda mottagningstider. Elever som vill träffa skolsköterskan är välkommen till skolsköterskans rum, och är dörren öppen går det bra att komma in. Det går också bra för elever eller vårdnadshavare att boka tid med skolsköterskan för samtal eller enklare undersökning.

  Det går även bra att ringa eller e-posta för att få kontakt med skolsköterskan.

  Sekretess och tystnadsplikt

  Alla som arbetar med elevhälsa och hälsovård lyder under mycket sträng sekretess. Det betyder att alla har tystnadsplikt och man därför kan man ta upp svåra frågor och saker med skolhälsovård och elevhälsa.