Fler webbplatser

Komvux på grundläggande nivå

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
Telefon: 0220-24782
E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Studie- och yrkesvägledaren har öppet för drop-in:
Måndagar och torsdagar klockan 10.00-11.00 och tisdagar klockan 13.00-14.00. Vissa avvikelser kan ske från dessa tider.
Du kan också ringa och boka annan tid som passar dig bättre.

Grundläggande kommunal vuxenutbildning (komvux) motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Vuxenutbildning från 20 års ålder

Utbildningarna är till för dig som bor och är folkbokförd i Hallstahammars kommun. Du kan studera inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i.

Varierat utbud av kurser

Förutom svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk finns en mängd andra ämnen du kan läsa. Det finns nationella kurser inom både naturorienterade och samhällsorienterade ämnen samt hem- och konsumentkunskap. Till detta kan det även finnas kurser som respektive rektor beslutat om. Du börjar studera på den nivå som är lämplig utifrån dina förkunskaper och din individuella studieplanering.

Hallstahammars kommun samverkar med Västerås och erbjuder genom upphandlingsavtal vuxenutbildning på kommunala och fristående skolor samt hos externa utförare i Västerås. Det betyder att du blir inskiven på en skola i Västerås när du blir antagen till en kurs. Alla ansökningar till kurser ska däremot ske via vuxenutbildningen i Hallstahammar.

Flexibelt lärande med olika studieformer

Börja alltid med ett besök hos studie- och yrkesvägledaren

Det första du ska göra om du vill börja studera på vuxenutbildningen är att besöka eller boka en tid med vår studie- och yrkesvägledare.