Fler webbplatser

Du kan överklaga beslut om du inte fått utbildningsplats

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
Telefon: 0220-24782
E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Studie- och yrkesvägledaren har öppet för drop-in:
Måndagar och torsdagar klockan 10.00-11.00 och tisdagar klockan 13.00-14.00. Vissa avvikelser kan ske från dessa tider.
Du kan också ringa och boka annan tid som passar dig bättre.

Telefon: 0220-24000
E-post: socialnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Socialnämnden
734 80 Hallstahammar

När kommunen fattar beslut om att du inte antagits till en utbildning ska alltid ett brev följa med beslutet. I brevet står det varför kommunen har sagt nej till din ansökan. Du har rätt att överklaga ett avslag.

Överklaga inom tre veckor om du är missnöjd med beslutet

Du måste överklaga beslutet om att du inte antagits (avslaget) inom tre veckor efter att beslutet fattats. När du överklagar ska du skriva ett brev där du berättar:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vem som har fattat beslutet
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha

I brevet ska du också uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Avsluta med att skriva under din överklagan och skicka brevet till socialnämnden i Hallstahammar.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig förstå beslutet

Om du inte förstår avslaget kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren här på vuxenutbildningen i Hallstahammar. hen hjälper dig och förklararar anledningen till att du inte antagits till den utbildning du sökt.

Kommunen tittar på ärendet en gång till

När du skickat in din överklagan prövar kommunen om beslutet ska ändras. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar kommunen överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd, som också gör en bedömning.