Fler webbplatser

Olycksfallsförsäkring

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. För vissa grupper, till exempel för barn i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiet, gäller försäkringen dygnet runt. För andra grupper, som elever inom komvux och SFI gäller försäkringen den tid verksamheten pågår.

Hallstahammars kommun har tecknat olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller bara för olycksfall, inte för sjukdom.

Försäkrad dygnet runt

Alla barn i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Hallstahammars kommun är olycksfalls­försäkrade dygnet runt.

Även personer som ingår i kommunens aktivitetsansvar och är ute på praktik har ett dygnet runt-skydd, liksom personer i omsorgsverksamhet enligt LSS. Personer som är placerade i familjehem och personer med psykisk funktionsnedsättning i kommunens socialpsykiatri som bor i särskilt boende är också försäkrade dygnet runt.

Försäkrad under tiden personen deltar i kommunens verksamhet

Hallstahammars kommun har också tecknat ett försäkringsskydd för olycksfall för ytterligare grupper av personer, ett skydd som gäller den tid personen deltar i verksamheten. Grupperna som är försäkrade under verksamhetstid är:

  • Elever i kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial)
  • Elever som läser svenska för invandrare (sfi)
  • Elever i Lärvux-verksamhet
  • Volontärer i väntjänsten
  • Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (praktik eller arbetsträning)
  • Personer i verksamhet anordnad av samordningsteam
  • Personer med missbruksproblem i kommunens dagverksamhet
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning i kommunens socialpsykiatri som bor i eget (ordinärt) boende,
  • Personer i Frivilliga resursgruppen (FRG)
  • Besättningsmän i SS Rex

Uppsök läkare eller tandläkare och anmäl skadan till försäkringsbolaget

Om ditt barn eller den som är försäkrad råkar ut för en olycka och skadar sig ska hen uppsöka läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Du ska också göra en anmälan direkt till försäkringsbolaget. I första hand använder du webbformuläret. I andra hand kan du anmäla på en blankett som du först laddar ner och skriver ut, för att fylla i och skicka till försäkringsbolaget.

Kom ihåg att spara alla kvitton för utlägg du haft i samband med olycksfallet.

Fullständiga försäkringsvillkor i försäkringsbeskedet