Fler webbplatser

Söka till och gå i gymnasiesärskola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Namn: Arman Elezovic
  Befattning: Enhetschef för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24099
  E-post: arman.elezovic@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, våning 4, Hallstahammar

  Du som är mellan 16 och 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada där din funktionsnedsättning gör att du inte kan nå gymnasieskolans mål kan istället söka och gå i gymnasiesärskola.

  Det finns nio nationella program, som alla ska förbereda dig som elev för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder också för att fortsätta studera på till exempel folkhögskola.

  Om du har svårt att gå ett nationellt program kan du istället gå ett individuellt program.

  Att söka till gymnasiesärskolan

  Om en elev ska få gå i gymnasiesärskola bestäms av myndigheterna, men det är alltid vårdnadshavarna tillsammans med dig, som avgör om du ska söka och tacka ja till att gå i gymnasiesärskolan.

  Du kan få åka till en gymnasiesärskola för att se hur det är att vara elev på skolan. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din grundsärskola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en gymnasiesärskola.

  En del gymnasiesärskolor har också öppet hus då man kan få komma med sina föräldrar eller vårdnadshavare på besök.

  Du får betyg och gymnasiesärskolebevis

  I gymnasiesärskolan får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt gymnasiesärskolearbete. Betyg sätts från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

  När du har avslutat dina studier får du ett gymnasiesärskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan. Beviset kan du använda och visa när du tar kontakt med möjliga arbetsgivare.

  Det finns många gymnasiesärskolor i Västerås

  Då Hallstahammar kommun inte har någon gymnasiesärskola har vi ett samverkansavtal med Västerås stad. Med samverkansavtal har Hallstahammars elever samma möjligheter och rättigheter att komma in på en utbildning som elever bosatta i Västerås.

  Läs mer om de olika gymnasiesärskolorna i Västerås på deras egna webbplatser

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare om du har frågor om gymnasiesärskolan.