Fler webbplatser

Gymnasieprogram

  Det finns 18 nationella program inom gymnasieskolan. Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

  Leda till jobb eller vidare studier

  Yrkesprogrammen ska förbereda dig som elev för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

  De högskoleförberedande programmen ska göra dig väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några yrken direkt efter gymnasieexemen.

  Riksidrottsgymnasium

  Du kan söka till ett riksidrottsgymnasium oavsett var du bor. Ansökan görs genom ditt specialidrottsförbund, som avgör om den beviljas eller inte. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program.

  Riksrekrytering

  Utbildningar som man anser är så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem till elever i hela landet är riksrekryterande, exempelvis flygteknik och sjöfartsteknik.

  Mer information, tips och inspiration

  Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig att hitta olika gymnasieskolor och se vilka program du kan söka på olika skolor.

  Kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare, eller kontakta studie- och yrkesvägledare direkt.

  Du hittar också mer information på webben: