Fler webbplatser

Elevhälsa, hälsovård och trygghet

Alla barn behöver stöd för att utvecklas, må bra och känna sig trygga. I Hallstahammars kommun finns elevhälso- och trygghetsteam på respektive skola. Vår centrala elevhälsa med skolsköterskor, skolpsykologer och logopeder deltar regelbundet vid skolornas elevhälsoteam. Andra kompetenser från exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering kontaktas vid behov. Kommunens barn- och ungdomscoacher är också en resurs till för alla barn, deras föräldrar och kommunens medarbetare som jobbar med barn och unga.