Fler webbplatser

Vallbyskolan

Vallbyskolans låg- och mellanstadieskola är en liten skola med cirka 175 elever och drygt 25 pedagoger. De åldershomogena klasserna sträcker sig från förskoleklass till årskurs fyra. Förskoleklassens verksamhet pågår mellan klockan 08.00 och 11.00 måndag till och med fredag. Årskurserna ett och två har samlad skoldag vilket innebär att skoldagen börjar klockan 08.00 och slutar 13.40 alla dagar. Årskurserna tre och fyra slutar olika tider under veckans dagar. Till skolan hör också ett fritidshem som öppnar klockan 06.30 och stänger 18.30.

Från och med läsåret 2019/2020 ska Vallbyskolan vara en lågstadieskola med förskoleklass till och med årskurs tre.