Fler webbplatser

Förskoleklass

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

När barnet fyller sex år är det tid att börja förbereda sig för skolstarten. Förskoleklassen är obligatorisk, vilket innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Anmäl sexåring till förskoleklass

Förskole­klassen omfattar minst 525 timmar om året och är avgiftsfri. I regel erbjuds plats i förskoleklass så nära barnets hem som möjligt.

Lärande på lekfullt och stimulerande vis

I förskoleklassen får barnen en grund för sin skolgång. Leken, skapandet och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen. Här får de träna sitt språk och bekanta sig med bokstäver på ett roligt och stimulerande sätt med bland annat rim och ramsor. Skolan arbetar målmedvetet för att uppnå läs- och skrivarglädje hos barnen.

Skolorna i kommunen arbetar även med ett material som heter "Natur och Teknik för alla" (NTA), där även vardagsmatematik ingår.