Fler webbplatser

Särskilt elevstöd - kurator, psykolog och logoped

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Madeleine Lillkull
Befattning: Kurator för grundsärskolan
Telefon: 0220-24246
E-post: madeleine.lillkull@hallstahammar.se

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Malin Tellberg
Befattning: Kurator på Lindboskolan
Telefon: 0220-24241
E-post: malin.tellberg@hallstahammar.se

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Befattning: Kuratorer på Nibbleskolan

Madeleine Lillkull
Telefon: 0220-242 46
E-post: madeleine.lillkull@hallstahammar.se

Sanam Safaie Westberg
Telefon: 0220-242 79
E-post: sanam.safaiewestberg@hallstahammar.se

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Emma Mylläri
Befattning: Kurator på Näslundsskolan
Telefon: 0220-24235
E-post: emma.myllari@edu.hallstahammar.se

Finns på Näslundsskolan måndagar och tisdagar samt torsdagar jämna veckor.

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Weronica Löfgren
Befattning: Kurator på Parkskolan
Telefon: 0220-24698
E-post: weronica.lofgren@hallstahammar.se

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Emma Mylläri
Befattning: Kurator på Strömsholms skola
Telefon: 0220-24235
E-post: emma.myllari@edu.hallstahammar.se

Finns på Stömsholms skola på onsdagar.

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Hanna Hyytiäinen
Befattning: Kurator på Tunboskolan
Telefon: 0220-24277
E-post: hanna.hyytiainen@hallstahammar.se

Finns på Tunboskolan tisdagar och fredagar.

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Namn: Hanna Hyytiäinen
Befattning: Kurator på Vallbyskolan
Telefon: 0220-24277
E-post: hanna.hyytiainen@hallstahammar.se

Finns på Vallbyskolan tisdagar och onsdagar.

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare. Ring eller e-posta för kontakt och tidsbokning.

Kuratorn har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, att se eleven i hela sitt sammanhang. Du kan vända dig till kuratorn i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan. Skolpsykolog och logoped är en central resurs som främst arbetar med att stötta skol­ledning och pedagoger men också direkt med elev- och föräldrastöd i form av konsultationer, bedömningar, utredningar, kortare behandlingar samt kris­hantering. Kuratorer, psykolog och logoped har alla tystnadsplikt.

De gemensamma stödresurserna för grundskolan är kuratorer, skolpsykologer och logoped. Varje grundskola i Hallstahammar har minst en kurator som finns på skolan flera dagar i veckan. Skolpsykolog och logoped är centrala resurser som arbetar övergripande inom grundskolan och grundsärskolan och som varje skola kan ta hjälp av vid behov.

Kurator – arbeter med elevhälsans psykosociala delar

Skolkuratorn arbetar förebyggande med elevernas sociala och psykiska hälsa och deltar aktivt i skolornas elevhälsoteam.

Skolkuratorn arbetar med att se elevens hela sammanhang, både i skolan, i familjen och på fritiden. Skolkuratorn ger råd och stöd till både elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa med fokus på elevens psykosociala situation för att eleven ska må bra och trivas i skolan.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och på gruppnivå. Kuratorn utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för elever och grupper och hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser.

Psykolog – arbetar med elevhälsans psykologiska delar

Skolpsykologen är en specialistresurs för samtliga skolverksamheter i Hallstahammars kommun. Skolpsykologen är främst en resurs för rektor i dennes ansvar att utreda orsaker när en elev har skolsvårigheter och hinder för att nå de kunskapsmål skolan har. Skolpsykologen bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens internt i skolan och förvaltningen.

Tillsammans med den pedagogiska personalen, specialpedagoger och ibland skolkurator och skolhälsovården, utreder skolan vägar för att hjälpa eleven. I det arbetet finns skolpsykolog som en resurs. Skolpsykologen konsulteras också av skolan för handledning av pedagoger.

Efter föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, och i samråd med dem, kan skolpsykolog träffa en enskild elev för individuell utredning, ofta i form av test, observationer och samtal.

Logoped – arbetar med elevhälsans logopediska och tal­pedagog­iska delar

Barn utvecklas olika och språket är inget undantag. Logopedens arbete riktar sig i första hand till elever som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation och därefter behöver särskilt stöd. Arbetet handlar om att stödja elevers språk-, kommunikations- och läsutveckling, samt att handleda pedagoger. Logopeden ingår även i skolornas elevhälsoteam och samverkar även vid behov med externa resurser, bland annat med barnhälsovården.

Kontaktvägar till kurator, psykolog och logoped

Kuratorer finns knutna till kommunens olika skolor och alla elever och även vårdnadshavare kan kontakta skolkuratorn direkt på skolan. Elever som är tolv år och äldre kan ha kontakt med skolkurator utan vårdnadshavares samtycke, även om skolan alltid strävar efter ett samarbete både med elev och vårdnadshavare.

Skol­psykolog eller logoped tar du kontakt med via respektive skolas rektor. Du som vårdnadshavare ska alltid ge ditt samtycke till insatser från psykolog och logoped. Du ska också få möjlighet att aktivt delta i arbetet med barnet.

Du kan alltid kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.