Fler webbplatser

Grundsärskolan finns på Nibble- och Parkskolan

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
Befattning: Rektor (chef) för grundsärskolan
Telefon: 0220-24355
E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Namn: Grundsärskolan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24650
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Grundsärskola för år 1-6.

Namn: Träningsskolan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24658
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Träningsskola för år 1-9.

Namn: Grundsärskolan på Parkskolan
Telefon: 0220-24362
Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

Grundsärskola för år 7-10.

Telefon: 0220-24237
Besöksadress: Häradsvägen 8 Hallstahammar

Befattning: Kurator för grundsärskolan
Telefon: 0220-24246

Du som vill träffa kuratorn är välkommen att boka tid för ett besök. Det gäller både elever och vårdnadshavare.

Grundsärskolan i Hallstahammar för år ett till och med sex, samt inriktning träningsskola år ett till och med nio finns på Nibbleskolan. Grundsärskolan för år sju till och med tio finns på Parkskolan.

Utbildningen anpassas till varje elevs behov

Grundsärskolan är en 9-årig utbildning för elever med utvecklingsstörning. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssätten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. I grundsärskolan arbetar lärare och förskolelärare, som vidareutbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger, tillsammans med assistenter.

För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

Vanliga skolämnen och betyg även i särskolan

Undervisningen i grundsärskolan omfattar ämnena:

 • bild,
 • engelska,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • musik,
 • naturorienterande ämnen,
 • samhällsorienterande ämnen,
 • slöjd,
 • svenska eller svenska som andraspråk samt
 • teknik.

Precis som i grundskolan finns det betygskriterier för eleverna i grundsärskolan, det finns dock inget underkänt betyg F.

I träningsskolan fokuserar eleverna på hantering av vardagen och att förstå sin omvärld

Inom grundsärskolan finns inrikting träningsskola för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. De får istället sin undervisning i ämnesområdena:

 • estetisk verksamhet,
 • kommunikation,
 • motorik,
 • vardagsaktiviteter samt
 • verkligshetsuppfattning.

Undervisningen inom träningsskolan är inriktad mot att eleverna utvecklar förmågan att hantera vardagen och förstå omvärlden. Det finns inga betygskriterier inom inriktning träningsskola utan eleverna bedöms nå målen utifrån sina förutsättningar.