Fler webbplatser

Fritidshem och fritidsklubb - verksamhet utanför skoltid

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  De flesta barn och ungdomar i Hallstahammars kommun går på fritidsverksamhet i anslutning till sin ordinarie skola. Det gäller även barn med funktionsnedsättning, både de som är berättigade till stöd enligt LSS och barn med övriga funktionsnedsättningar. Barn med särskilda behov kan efter individuell prövning få fortsätta på fritids även från höstterminen det år de fyller tretton.

  Nibbleskolans fritidshem för barnen i grundsärskolan

  Grundsärskolans elever som inte fyllt 12 år har sin fritidshemsverksamhet tillsammans med grundskolans elever på Nibbleskolans fritidshem. För eleverna i grundsärskolan gäller samma taxa och tillämpningsregler som för eleverna i grundskolan.

  Ungdomar som är LSS-berättigade kan vara på fritidsklubben

  Om du har ett barn över tolv år, med en funktionsnedsättning som innebär att barnet är berättigad till insatser genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ditt barn i och med det ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet (fritidsplats) före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.

  Tillsynen ordnas genom att ungdomar över tolv år är på fritidsklubben som hör till grundsärskolan och finns på Nibbleskolan. Till skillnad från fritidshem är fritidsklubbens verksamhet kostnadsfri förutom de måltider som intas på klubbtid.

  På fritidsklubben ges möjlighet till samspel med ungdomar i liknande situation. Ungdomarna planerar tillsammans med personalen olika inne- och uteaktiviteter, så som besök i närmiljön, idrott, drama och spel. Syftet är att förbereda för en meningsfull fritid.

  Gå kvar på fritids när eleven är över tolv år

  Alla barn med föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats till och med vårterminen det år barnet fyller tretton år. För barn med särskilda behov kan plats på fritidshem erbjudas längre tid än så efter en individuell prövning.

  Kundcenter ger mer information och lotsar dig rätt

  Det är rektor på respektive skola som gör prövningarna om förlängd tid på fritids för barn med särskilda behov, men som inte är LSS-berättigade.

  Har du ett barn som är LSS-berättigad kan du kontakta LSS-handläggare för en utredning och ett biståndsbeslut om "Korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år"

  Kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.