Fler webbplatser

Finsk förskoleverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Avdelningen Randen på förskolan Nyckelpigan
  Telefon: 0220-24401

  Namn: Avdelningen Pricken på förskolan Nyckelpigan
  Telefon: 0220-24404

  På förskolan Nyckelpigan finns två avdelningar som erbjuder barn möjlighet att tala extra mycket finska under sin tid på förskolan. Avdelningarna Knoppen och Randen tar emot barn mellan ett och fem år. På dessa avdelningar finns minst en pedagog som förutom svenska också talar finska. Barnen får möjlighet att möta finskan i sin vardag och bli stimulerade att själva använda den.

  Hallstahammars kommun är finskt förvaltningsområde. Kommunen har i och med det ett särskilt ansvar att värna om det finska språket och kulturen, och att ge det stöd som krävs på finska. Kommunen ska även erbjuda finskspråkig förskole­verksamhet, om behov finns.

  Behålla och utveckla det finska språket

  På förskolan Nyckelpigan kan vi ge barnen möjlighet att möta det finska språket. Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål.

  Förtur till finskspråkig avdelning men väntetid kan förekomma

  De familjer som valt avdelningar på grund av finskspråkigheten har förtur till just Knoppen och Randen. Förutom de barn som önskar tillgång till finsktalande personal fylls avdelningarna i första hand ut med barn som inte har detta behov. Skulle avdelningarna vara fulla kan man få en placering på annan avdelning på förskolan Nyckelpigan i väntan på plats på önskad avdelning.

  Under denna tid har barnet också möjligheter att delta i aktiviteter på finska, dock inte i samma omfattning.

  I andra hand placeras barnet på annan förskola i väntan på plats.

  Ange önskemål om finsktalande personal vid förskoleansökan

  När du ansöker om barnomsorg kan du i ansökningsformuläret fylla i att du önskar avdelning med finsktalande personal.

  Välkommen att tala finska!