Fler webbplatser

Ansök om plats i eller byte av förskola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  För att få plats i förskolan behöver du lämna in en ansökan. Lämna in din ansökan i så god tid som möjligt, dock minst fyra månader före önskat startdatum. Vårt mål är att alla barn ska få plats i den förskola och till det datum som önskats. Kommunen hanterar ansökningar både till kommunal och fristående verksamhet.

  Föräldrarna måste arbeta eller studera när barnet är på förskolan

  Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det att barnet fyllt ett år. För att ha rätt till förskoleplats krävs att du som förälder arbetar eller studerar. Även föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats femton timmar per vecka. Det är alltid bra att anmäla att du önskar plats i förskolan i så god tid som möjligt. Minst fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja i förskolan behöver vi få din ansökan. Detta för att kunna erbjuda en plats vid den tidpunkt du önskar. Vårt mål är att alla barn ska få plats i den förskola och till det datum som önskats.

  Här kan du:

  • ansöka om förskoleplats
  • ansöka om att byta förskola
  • anmäla ditt barn till den avgitsfria allmänna förskolan som pågår måndagar-fredagar mellan klockan 08.30 och 11.30. Allmän förskola har alla barn rätt att gå i från höstterminen det år barnet fyller tre år.

  Använd i första hand e-tjänsterna när du ansöker

  Enklast när du vill göra din ansökan är att använda våra e-tjänster. Du behöver ha ett bank-id och logga in i varje e-tjänst med e-legitimation.

  Blanketter använder du som inte har bank-id

  Du som av någon anledning inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan använda blanketterna i stället. Blanketterna fyller du i, skriver ut, undertecknar och skickar in.

  Komplettera din ansökan med ett intyg om ni arbetar obekväm arbetstid

  Förskolornas ordinarie öppettider är måndag-fredag 06.30-18.30 men kan vid behov öppna klockan 06.00.

  Det finns möjlighet till förskola från klockan 05.00-22.00 på förskolan Jan Pers backe i Hallstahammar och på förskolan LärKan i Kolbäck. Detta gäller om båda vårdnadshavarna (eller du som ensam vårdnashavare) arbetar på obekväm tid. Då behöver ni komplettera er ansökan med ett varsitt intyg om som ska skrivas under av era arbetsgivare. Det räknas som obekväm arbetstid morgon mellan klockan 05.00 och 06.30 samt kvällstid klockan 18.30 till 22.00.

  Ibland kan det vara kö

  Om det inte finns någon ledig förskoleplats när du behöver erbjuder vi plats med hänsyn till:

  1. Vilken månad du önskar plats
  2. Om ditt barn har syskon som redan går på förskolan (syskonförtur)
  3. Vilket datum din anmälan skickades in

  Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kan efter individuell prövning gå före i kön till en förskola. På förskolorna Jan Pers backe och LärKan prioriteras behovet om omsorg på obekväma tider i första hand.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kommunvägledarna hjälper dig eller lotsar dig vidare till rätt person.