Fler webbplatser

Vallmobadet renoveras – aktiviteter och verksamhet påverkas

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24299
  E-post: vallmobadet@hallstahammar.se
  Besöksadress: Vallmogatan 21, Kolbäck

  Vallmobadet är stängt. Badet kommer genomgå en renovering, som beräknas pågå till hösten 2023. Sim­skole­verksam­heten flyttas till Sport­hallen i stället. Övriga aktiviteter och verksam­het kommer inte kunna erbjudas under tiden reno­veringen på­går. 

  Vallmobadet stängt under renoveringen

  Vallmobadets renovering planeras att starta i september 2022, renoveringen kommer att pågå i ungefär ett år och under tiden är badet stängt.

  Under renoveringen kommer Vallmobadet fortsätta att erbjuda simskolegrupper för nybörjare, steg 1 samt steg 2 (samt simundervisning för skolelever). Dessa lektioner kommer hållas i Sporthallen i Hallstahammar.

  Du anmäler till grupper för simskola inför höst- och vårterminsstarten via Vallmobades bokningssida. När en kurs startat tas inga nya anmälningar emot.

  Då tillgång till varmvattensbassäng saknas under renoveringsperioden kommer ingen vattengymnastik, minisim eller babysim att kunna erbjudas under höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

  Beslutsprocessen för att renovera Vallmobadet

  Tekniska förvaltningen genomförde under 2020 en statusbesiktning av Vallmobadets byggnad, samt bassänger och vatten­rening. Vid besiktningen kom man fram till att en totalrenovering av anläggningen behöver genomföras. Renoverings­projektet omfattar inte den angränsande idrottshallen med dess tillhörande rum. Projektet omfattar inte heller utemiljöerna i anslutning till badet. Renoveringen finns upptagen som investering i kommunens mål och budget för åren 2019-2023.

  Två par simglasögon ligger på bassängkanten