Fler webbplatser

Välkommen på digitala före­läsningar om psykisk hälsa under Tillsammans­veckan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Tillsammansveckan är en uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I år pågår veckan 10-14 oktober. En mängd helt kostnadsfria föreläsningar under lunch- och kvällstid erbjuds digitalt via Studieförbundet Vuxen­skolan Västmanlands Facebooksida.

  Tillsammansveckan

  Genom Tillsammansveckan riktar vi uppmärksamheten mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi skapar genom föreläsningar en känsla av trygghet att ”våga fråga” och ”våga prata” om hur vi mår på insidan. Syftet är att tillsammans fortsätta vår resa att nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa.

  Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga.

  Veckans program 10-14 oktober 2021

  Söndag 10/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
  Ullakarin Nyberg – Om samtalet med den som inte orkar leva

  Ullakarin är psykiater, föreläsare, forskare och författare med inriktning på suicidprevention och psykisk hälsa. Hon kommer att prata om det goda mötets betydelse för att hjälpa människor att välja livet och hur man kan känna igen en person som tänker på självmord. Ullakarin ger konkreta exempel på vad man kan säga och göra och visar att var och en av oss kan göra skillnad för en medmänniska i nöd.

  Måndag 11/10, lunchföreläsning kl. 12-13
  Sara Sjöblom – Om vägen till hemmasittande

  Sara arbetar som samtalsterapeut med särskilt fokus på skolångest och problematisk frånvaro. I sin föreläsning delar Sara med sig av erfarenheter och iakttagelser från sitt arbete med dessa barn och ungdomar. Vi får ta del av konkreta exempel på hinder och lösningar, samt kanske vara med och slå hål på en och annan myt.

  Måndag 11/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
  Gustav Sundh – Om inkludering, trygghet och sammanhang

  Gustav (skolgårdsläraren) föreläser om kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. Allt bottnar i att han i snart 9 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever.

  Tisdag 12/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
  David Kroon – Om ADHD, missbruk och suicid

  David föreläser om sina erfarenheter av bland annat ADHD, missbruk, depression och suicid. Också om hur musiken blev hans vändpunkt och att han idag livnär sig på den drömmen ingen annan än han själv trodde på. En gripande berättelse som kombineras med ett framförande av låtar som formats i mitten av det helvetet han klättrat ut ur.

  Onsdag 13/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
  Charlotta Lagerberg-Thunes – Med boken ”Orkidébarnet” om högkänslighet, skam och våra inre barn

  Charlotta är författare, konstnär och beteendevetare. Hon är aktuell med serien om högkänsliga Lo. Charlotta kommer prata om HSP, skam, skuld, själslig smärta, narcissism, missbruk, psykisk ohälsa och hur vi kan läka med hjälp av t ex självmedkänsla.

  Torsdag 14/10, lunchföreläsning kl. 12-13
  Josefine Jehrlander – Om kyrkan och HBTQI+

  Josefine Jehrlander arbetar som präst i Svenska kyrkan i Västerås och jobbar med ungdomar och HBTQI+-frågor. I sin föreläsning pratar Josefine om hur det är att vara ung HBTQI+-person idag och även finnas i kyrkans värld. Finns det platser där unga kan vara sig själva fullt ut och prata om livets stora frågor.

  Torsdag 14/10, kvällsföreläsning kl. 17.30
  Nina Rung – Om våldsprevention och jämställdhet

  Nina är kriminolog och genusvetare och utbildar inom våldsprevention och jämställdhet. Föreläsningen kommer att fokusera på skadliga normer, våldsutsatthet, konsekvenserna för utsatta, men också på hur vi alla kan bidra för att få ett mer jämställt och därmed mer våldspreventivt samhälle.

  Ett samverkansprojekt

  Genom samverkan kan vi öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk hälsa och ohälsa.

  Tillsammansveckan arrangeras i år av:

  • Attention Västerås,
  • Balans Västmanland,
  • Hjärnkoll Västmanland,
  • NSPH Västmanland,
  • Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland,
  • Västerås Anhörigstöd

  och medfinansieras av:

  • Frisk och Fri Västerås,
  • länets kommuner,
  • Länsstyrelsen Västmanland,
  • Norra Västmanlands Samordningsförbund,
  • Region Västmanland,
  • RSMH Västmanland,
  • Samordningsförbundet Västerås,
  • Samordningsförbundet Västra Mälardalen och
  • Ångestsyndromssällskapet Västmanland.
  Tecknade händer med hjärtan, som sträcks upp i luften