Fler webbplatser

Hur är det att leva och bo i Hallstahammar?

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Just nu pågår den årliga Medborgarundersökningen och om du är en av de utvalda är det hög tid att svara på enkäten och göra din röst hörd. Resultaten kommer att användas för att fatta beslut om framtiden i Hallstahammar men för att svaren ska bli användbara krävs att minst hälften av er som valts ut svarar på enkäten.

  Enkäten handlar bland annat om vad du tycker om skolan, äldreomsorgen och om Hallstahammars kommuns arbete för att minska diskriminering i samhället. Du kommer även att få svara på hur stort förtroende du har för kommunens politiker och hur trygg du känner dig utomhus i området där du bor.

  Just nu har bara en femtedel av de utvalda Hallstahammarsborna svarat på enkäten. För att resultaten ska vara användbara krävs många fler svar, minst hälften av er som är utvalda måste svara på enkäten.

  Medborgarundersökningen genomförs varje år för att de som styr landets kommuner vill ta reda på hur deras invånare trivs och vad som är viktigt för de människor som bor i kommunen. Förutom Hallstahammar deltar 136 av landets kommuner i årets undersökning och totalt skickas enkäten ut till 178 000 personer i landet.

  Så går det till

  Enkäten skickas ut per post. Du som får den kan välja att besvara den på papper eller digitalt. Du får alla uppgifter du behöver i brevet från SCB.

  Sista dagen att besvara enkäten på papper per post är den 31 oktober och den som använder webbenkäten har några extra dagar på sig, till den 3 november kl. 13.00.

  Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december.

  Fakta: SCB:s medborgarundersökning

  SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

  Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.