Fler webbplatser

Nominera till Väst­man­lands jäm­ställd­hets­pris

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Anna Gunstad Bäckman
  Befattning: Gruppledare Centerpartiet
  E-post: anna.gunstadbackman@hallstahammar.se

  För femte året i rad ska jämställdhets­rådet utse en vinnare av årets jämställdhets­pris i Västman­land. Jämställdhets­priset går till den person, organisation eller det projekt som på bästa sätt bidrar till länets jämställdhets­arbete. Nomineringen är öppen och du kan nominera dig själv eller andra genom att fylla i ett enkelt webb­formulär. Sista dag för att nominera är den 15 oktober 2022.

  Logotypen för ett jämställt Västmanland

  Den eller de nominerade ska ha gjort något extra för jämställdhetsarbetet i länet inom något av Västmanlands fem prioriterade målområden. Målområdena utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och är grunden i länets jämställdhetsstrategi:

  1. Bygga kunskap och kapacitet
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämställd hälsa
  5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Med jämställdhetspriset vill vi uppmärksamma goda aktörer som bidrar till att uppnå de jämställdhets­politiska målen. Vi hoppas att så många som möjligt nominerar den eller de personer/organisationer som har bidragit till detta, säger Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Västmanland.

  Nominera på webben

  Du kan enkelt skicka in din nominering via ett webbformulär. Nomineringen måste göras senast den 15 oktober.

  Vinnarna presenteras 6 december

  Första gallringen sker genom att jämställdhetsrådets beredningsgrupp tar ut tre finalister: de bästa insatserna i kategorierna näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

  Vinnaren presenteras på jämställdhetsrådets möte på Västerås slott den 6 december 2022. Vinsten är två biljetter, resa och uppehälle vid nästa års jämställdhetsmässa Forum Jämställdhet i Malmö (värde cirka 12 000 kr). Vinnaren kommer också att få chansen att visa upp sitt arbete under en länskonferens.

  Ett jämställt Västmanland

  Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå.

  Hallstahammars kommuns representant i Jämställdhetsrådet är Anna Gunstad Bäckman (C).