Fler webbplatser

Har du fått brev från Statistiska Central­byrån?

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ta chansen och tyck till om din kommun. Det är hög tid att svara på Statistiska Centralbyråns (SCB) med­borgar­under­sökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner.

  Kartbild Hallstahammars kommun med texten: Är du utvald? Ditt svar är viktigt för oss. Tack för din hjälp!

  Påminnelse om du ännu inte svarat

  Tolvhundra slumpvis utvalda invånare i Hallstahammars kommun har fått en medborgarundersökning hem i brevlådan. Är du en av dem? Ditt svar är viktigt för oss. Resultatet hjälper Hallstahammars kommun att veta vad våra medborgare tycker.

  Sista dag för att skicka in pappersenkäten med post är den 28 oktober. Webbenkäten kommer att vara öppen till den 3 november klockan 12.00.

  Tack på förhand för att du svarar på SCB:s frågor!

  Resultaten publiceras i december

  Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december och därefter publiceras i Statistikdatabasen.

  Fakta: SCB:s medborgarundersökning

  De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Totalt får över 200 000 av Sveriges invånare möjlighet att tycka till om sin kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Nytt för i år är att den övre åldersgränsen har tagits bort så att även personer över 84 år kan delta. Det finns också nya frågor om integration och jämlikhet.

  Det är Sveriges kommuner som gett SCB i uppdrag att genomföra medborgarundersökningen. Syftet är att mäta invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

  De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

  I Hallstahammars kommun använder vi svaren som en viktig del i att förbättra och utveckla våra verksamheter.

  Svara på svenska, engelska eller arabiska

  Du som erbjuds att vara med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.