Fler webbplatser

Undersökning om Hallstahammars kommuns attraktionskraft

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Besöksnäringsutvecklare
Telefon: 0220-24663
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Vi genomför nu en undersökning i enkätformat inför ett större arbete med att ta fram en strategi för att göra platsen Hallstahammars kommun till en attraktivare plats att bo, leva och verka på.

Därför vill vi att du bidrar till denna genom att svara på några frågor om hur du ser på kommunens attraktionskraft. Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på.

Under hösten 2020 kommer kommunen att arbeta med att ta fram en strategi för att öka attraktionskraften för kommunen. Syftet är att få fler att upptäcka kommunen som en plats att besöka, bosätta sig på eller verka i som företag.

Den här undersökningen kommer tillsammans med omvärldsanalyser och ett arbete som görs av Hallstahammars kommun tillsammans med företagsnätverk och föreningsliv att ligga till grund för strategin som beräknas vara klar under 2021.

Undersökningen är öppen fram till den 23 september.