Fler webbplatser

Nominera till Väst­man­lands jäm­ställd­hets­pris

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Anna Gunstad Bäckman
Befattning: Gruppledare Centerpartiet
Telefon: 070-7399296
E-post: anna.gunstad@centerpartiet.se

För andra året i rad ska Jäm­ställd­hets­rådet utse en vinnare av årets jäm­ställd­hets­pris i Västman­land. Jäm­ställd­hets­priset går till person, organisation eller projekt som på bästa sätt bidrar till länets jäm­ställd­hets­arbete. Du kan nominera dig själv eller andra genom att fylla i ett enkelt webb­formulär. Sista dag för att nominera är den 3 november 2019.

Logotypen för ett jämställt Västmanland

Premiera den som bi­dragit till jäm­ställd­hets­arbetet

Den eller de nominerade ska ha gjort något extra för jämställd­hets­arbetet i länet inom något av Västmanlands fem prio­ri­terade mål­områden. Mål­områdena utgår från regeringens jäm­ställd­hets­politiska mål och är grunden i länets jäm­ställd­hets­strategi:

  1. Bygga kunskap och kapacitet
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämställd hälsa
  5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Nominera på webben

Du kan enkelt skicka in din nominering via ett webbformulär. Nomineringen måste göras senast den 3 november.

Vinnaren offentlig­görs på slottet

Vinnaren presenteras på Jämställdhetsrådets möte på Västerås slott den 18 november 2019. Vinsten är två biljetter till nästa års jämställdhetsmässa Forum Jämställdhet i Jönköping (värde cirka 10 000 kr). Vinnaren kommer också att få visa upp sitt arbete på länets stora jämställdhetskonferens Inkludera mera år 2020.

Ett jämställt Västmanland

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå.

Hallstahammars kommuns representant i Jämställdhetsrådet är Anna Gunstad Bäckman (C).