Fler webbplatser

Nu är det dags att besvara SCB:s stora medborgarundersökning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Nu är det dags för Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner. I Hallstahammars kommun kommer 1200 personer att få enkäten i brevlådan.

Customer Service Indicating Help Desk And Assisting

Totalt får 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många personer deltagit i SCB:s medborgarundersökning ett och samma år.

Totalt har 272 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Så går det till

Enkäten skickas ut per post. Du som får den kan välja att besvara den på papper eller via ett webbformulär. Inloggningsuppgifterna till webbformuläret finns med i brevet du får från SCB.

Sista dagen att besvara enkäten på papper per post är den 29 oktober och använder man webbenkäten så har man några extra dagar på sig nämligen den 4 november kl. 13.00.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i Statistikdatabasen.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.