Fler webbplatser

Engagera dig för ett bättre samhälle

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Mångas delaktighet och engagemang är en framgångsfaktor för att få ett samhälle där alla trivs, känner sig delaktiga och trygga. Men vilket samhälle lever vi i idag och vad är våra utmaningar i Hallstahammars kommun och hur kan vi tillsammans bidra till ett bättre samhälle? Det var frågor som vi ville få svar på av våra invånare i samband med föreläsning av komiker och programledare Kodjo Akolor. Nu har vi sammanställt svaren och vill berätta om vad vi gör och hur du kan engagera dig.

barnhänder

Den 14 november hade vi en mentimeter undersökning i samband med en föreläsning med komikern och programledaren Kodjo Akolor. Vi fick runt 50 förslag och tankar om vad vi ska fokusera på för att få ett bättre samhälle. Största delen handlade om inkludering/integration och om trygghets- och säkerhetsfrågor därför kommer vi att arbeta vidare med dessa frågor under våren 2019 och bland annat bjuda in till diskussionskaféer. Håll utkik i evenemangskalendern.

 

Många sätt att engagera sig

I Hallstahammars kommun finns det ett flertal olika sätt att engagera sig. Man kan exempelvis trygghetsvandra, bli polisvolontär, god man, språkvän, engagerad vuxen eller ingå i frivillig resursgrupp.

För dig som vill göra en insats för andra

Mycket av stöd och omsorg som personer och grupper i vårt samhälle behöver och har rätt till ingår i kommunens uppdrag att ordna och sköta. Men vissa stödinsatser behöver förstärkas från annat håll. Det kan vara det så kallade civilsamhället som rycker in, men också föreningar och personliga ideella krafter är viktiga.

För dig som vill engagera dig i vårt trygghetsskapande arbete

I Hallstahammars kommun ska du känna dig säker och trygg. Det gäller i alla sammanhang; både om du bor här, besöker kommunen eller är företagare. Det kan man göra genom grannsamverkan, genom att bli polisvolontär eller genom att trygghetsvandra och notera platser och utrymmen som upplevs som otrygga och ta fram förslag på åtgärder tillsammans med kommunen, polisen och bostadsbolagen.

Vi samlar goda idéer

Många i Hallstahammars kommun gör redan ett bra och angeläget arbete för ett bättre samhälle. Vi skulle vilja berätta om det, för att inspirera fler att göra mer. Här har du möjlighet att berätta vad du/ni gör.


Ange namn, frivilligt

Ange e-post, frivilligt