Fler webbplatser

Vattenflödena i Kolbäcksån ökar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vi ser att vattenflödena i Kolbäcksån ökar. Prognosen är att vi kan förvänta oss en kraftigare vårflod än normalt. Följ med i väderprognoserna och var medveten om att vattnet i ån både kan bli strömt och att vattnet kan dra med sig nedfallna träd och ris. Därför är det viktigt att vara försiktig när du är nära vattendragen.


  Du som fastighetsägare: Tänk på att skydda din fastighet och din egendom vid höga vattenflöden.

  Läs gärna mer på vår webbplats:
  Minska risken för översvämning i ditt hem - Hallstahammars kommun

  Mer information om hur du skyddar ditt hem hittar du på Mälarenergis webbplats: Minska risken för översvämning i källaren | Mälarenergi (malarenergi.se)

  Tänk på att

  1. Hålla dig informerad: Följ lokala väderprognoser och varningar om översvämningar noggrant för att vara medveten om eventuella förändringar i vattenståndet och andra risker.
  2. Undvika riskområden: Om möjligt, undvik att vistas nära vattendrag eller områden som är kända för att bli översvämmade under perioder med höga vattenflöden.
  3. Vara försiktig vid vatten: Om du måste vara nära vattendrag, var extra försiktig. Strömmar kan vara starka och vattnet kan vara förorenat eller innehålla farliga föremål som nedfallna träd och grenar.
  4. Säkra din egendom: Se till att eventuella lösa föremål runt din fastighet är säkrade för att förhindra att de dras med av strömmen om det blir översvämning.
  5. Hjälpa andra: Håll utkik efter grannar eller andra personer som kan behöva hjälp under översvämningsevenemang och erbjuda din hjälp om det är säkert att göra det.

  Här nedan hittar du tips på enkla åtgärder som du som fastighetsägare själv kan vidta.

  Det finns en hel del åtgärder du kan göra själv:

  • Kontrollera att du har ett fullgott försäkringsskydd.
  • Rensa hängrännor och eventuella dagvattenbrunnar.
  • Säkerställ att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat.
  • Kontrollera markens lutning;
   • Rinner vatten på marken från eller mot dina byggnader? Marken ska luta från dina byggnader.
   • Vatten från din fastighet får inte rinna till omkringliggande fastigheter.
  • Förbered dig med material för att skärma av vattenflödet om det finns risk att det rinner in vatten till din fastighet från intilliggande områden. Sandsäckar är ett exempel på lämpligt material för att stänga ute vatten.
  • Håll koll på väderrapporter och varningar.
  • Lyssna på radions kanal P4 för att löpande få information om väderutvecklingen

  Hus med källare innebär extra risk för översvämning eftersom det ligger under markplan.

  Se till att:

  • Ingenting av större värde eller oersättliga saker placeras i källaren.
  • Inte inreda källaren för bostadsändamål.
  • Skaffa en dränkbar pump för att pumpa vid översvämning, och testa den regelbundet.
  • Inför ett skyfall placera sandsäckar eller täta med lämpliga föremål över avloppsbrunnar i källaren för att minska mängden upptryckande vatten från avloppsledningen.
  • Kontrollera hur strömmen kan brytas lokalt för källaren och om det kan ske utan att dräneringspumpar eller pumpar för källartrappor och garagenedfarter bryts. Det är viktigt att bryta strömmen för de delar som översvämmas, men inte för de delar där pumpar behöver ström. Kontakta behörig elektriker för att säkerställa att allt är rätt gjort.
  • Bor du i ett område med separat dagvattenledning behöver du kontrollera att spygatter i källartrappor eller garagenedfarter är kopplade på dagvatten med åtskiljande pumpning. Detta innebär att dagvatten (regn) inte ska kunna trycka upp genom avloppsbrunnar i din fastighet när det står vatten ända upp i nivå med din gata och dagvattennätet är fullt. Är dina spygatter kopplade utan pumpning på spillvattenledningen eller dagvattenledningen riskerar du att orsaka översvämning både hos dig och dina grannar.