Fler webbplatser

Världsläget – samlad information

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Säkerhetssamordnare
  Telefon: 0220-24022
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Med anledning av det på­gående kriget i Ukraina kan människor här hemma i Sverige känna sig oroliga in­för hur detta på­verkar oss i vårt när­område. Många vill också veta vad man själv kan göra för att hjälpa. På den här sidan har vi sam­lat in­formation som handlar om kris och kris­beredskap och vi hän­visar också till olika myndig­heters webb­platser för mer information.

  Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att också se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

  Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Tänk till exempel på att

  • inte sprida falska rykten,
  • se över din hem­beredskap och
  • engagera dig på olika sätt.

  Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara käll­kritisk. Sök därför information från olika källor för att få en bild av läget. Tänk också en gång extra på vad du exempelvis delar på sociala medier – sprid inte vidare obekräftade rykten.

  Du hittar samlad information på webbplatsen Krisinformation.se

  Hallstahammars kommun följer utvecklingen och omvärldsbevakar säkerhetsläget och har god dialog med andra kommuner och myndigheter för att vi ska kunna genomföra eventuella åtgärder och nå ut med information till dig som medborgare om så behövs.


  Många ukrainska medborgare befinner sig på flykt. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för asylsökande och flyktingar. Hallstahammars kommun står i beredskap för att ta emot flyktingar och vi har en pågående dialog med Migrationsverket om detta.

  Många vill gärna hjälpa till och engagera sig för människor som drabbats av konflikten i Ukraina.


  I Hallstahammar arbetar Svenska kyrkan tillsammans med volontärer bland annat med att samla in förnödenheter till de ukrainska flyktingar som bor i kommunen. Du som vill göra en insats rekommenderas att gå med i Facebook-gruppen Hjälp till Ukrainska flyktingar i Hallstahammar. I den gruppen får du mer detaljerad information om behov, vägbeskrivning till lokalen (Equmeniakyrkan i Hallstahammar) och öppettider.

  Svenska kyrkan och Hallstahammar-Kolbäcks församling driver också ett språkcafé där du kan göra en ideell insats, särskilt om du har språkkunskaper i ukrainska elle ryska eller kanske är pensionerad lärare.


  Ett annat alternativ dit du kan vända dig är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS, med säte i Västerås, som samlar in förnödenheter till hjälp för ukrainska flyktingar. #TGVS driver tillsammans med Stadsmissionen en "butik" på Munkgatan 5 (tidigare Aros Congress Centers, ACC lokaler) i Västerås. Du hittar mer information om hur du praktiskt går till väga för att skänka saker på #TGVS: Facebooksida.

  Ett effektivt sätt att hjälpa är också att skänka pengar till någon beprövad hjälporganisation. Du som vill ge ett ekonomiskt bidrag till en hjälporganisation, kan exempelvis göra det via:

  På Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats har man samlat frågor och svar (FAQ) för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

  Många ukrainska medborgare befinner sig på flykt. Några kan skaffa eget boende, kanske via släktingar eller vänner i Sverige, men de flesta behöver få sitt boende ordnat av svenska myndigheter. Det är myndigheten Migrationsverket som ansvarar för att ordna tillfälligt boende till asylsökande och flyktingar, som inte löser sitt boende på egen hand.


  Migrationsverket upphandlar bostäderna genom offentlig upphandling. Vilka krav som Migrations­verket ställer på de bostäder de upphandlar framgår i upphandlingsverktyget TendSign, där du som vill lämna anbud kan logga in.

  Om inte upphandlade bostäder räcker till i en akut situation vänder sig Migrationsverket till Sveriges kommuner för att hitta boende snabbt. I sådana situationer kan exempelvis campingplatser, stugbyar, vandrarhem, hotell och eventuellt andra typer av större lokaler behöva användas tillfälligt.

  Om du som privatperson har bostad att erbjuda hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se om det finns någonting du kan göra. Hallstahammars kommun kan inte hjälpa till med bostadsförmedling och kommer heller inte ingå hyreskontrakt med privat­personer.

   

  På Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats har man samlat frågor och svar (FAQ) för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

  Rysslands pågående invasion av Ukraina är en stor tragedi som kommer att orsaka stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Situationen får också konsekvenser för företag som handlar med de inblandade länderna eller har anställda på plats.

  Sveriges flagga vajar tillsammans med Ukrainas flagga

  Bilden visar svenska flaggor som vajar mot en blå himmel tillsammans med Ukrainas flagga.