Fler webbplatser

Information med an­led­ning av corona­viruset

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun följer händelse­utvecklingen och arbetar aktivt med att för­bereda och hålla igång verksam­heten utifrån de förut­sättningar som gäller med anledning av corona­viruset. Vi samverkar med läns­styrelsen och andra myndig­heter i regionen. Vi följer Folk­hälsomyndig­hetens rekommen­dationer. Vi förmedlar också informationen från Region Västman­land om vad du ska göra om du tror att du själv drabbats.

Bild på händer som håller en iPad med texten Coronavirus

Covid-19 förekommer överallt i Sverige, men smittspridningen sker i olika takt över landet. Vi behöver alla ta vårt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen! Så: Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.

Har du frågor om corona­viruset och covid-19?

Någon att prata med

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon.

Barnlinjen finns för barn och unga

För barn och unga som känner att det är jobbigt hemma, i skolan eller på fritiden på grund av corona finns Hallstahammars kommuns barnlinje. Dit kan du ringa eller sms:a för att få hjälp och stöd. Barnlinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 16.30, övriga tider går det bra att sms:a.

Familjelinjen kan alla ringa

Till Familjelinjen kan du som är barn, ungdom eller förälder ringa och ställa frågor, prata om problem och få råd och stöd. Familjelinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 12.00.

Svenska kyrkans kris­stöds­nummer

Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Telefontjänsten är öppen vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00 för alla oavsett tro eller livsåskådning.

Information från myndig­heter

Sök svar på dina frågor på myndigheternas webbplatser. Där läggs bekräftad information löpande upp.

Om du känner sjukdoms­symtom – stanna hemma, ring och fråga om råd

Om du har lindriga sjukdomssymtom, ska du stanna i hemmet. Känner du dig allmänpåverkad (alternativt mycket sjuk) eller arbetar inom vård och omsorg ska du ringa 1177 eller till din vårdcentral för rådgivning.

Det är mycket viktigt att du inte åker direkt till sjukvården utan stannar hemma och ringer till 1177 vårdguiden på telefon. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårds­personalen och andra patienter.

Information till dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Information till dig som är närstående till personer på kommunens boenden

Om att gå till förskola och skola – information till dig som vårdnadshavare och elev

Vi får en del frågor från föräldrar hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan.

Hallstahammars kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att våra kommunala förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Om ditt barn går på en fristående förskola får du vända dig direkt till den verksamheten för information.

Besöksförbud, inställda aktiviteter och stängningar

Hallstahammars kommun har tills vidare infört besöksförbud på våra äldreboenden Äppelparken, Lövåsen och Strandgården och gruppbostäder inom LSS. Även restaurangerna på Äppelparken, Lövåsen och Strandgården håller stängt för besökande matgäster.

Hallstahammars kommun har även beslutat att vissa aktiviteter och verksamheter ställs in och att idrottshallar och mötesplatser stängs. Allt detta på grund av det rådande läget med coronaviruset.

Håll avstånd och undvik att samlas många på en gång

Information för dig som företagare med anledning av coronaviruset

Hallstahammars kommun har gått upp i stabsläge

Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda och hålla igång verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller med anledning av coronaviruset.

Hallstahammars kommuns ansvar är att:

  • så långt det är möjligt upprätthålla ordinarie verksamheter
  • se till att samhällsviktig verksamhet fungerar även om många medarbetare blir sjuka
  • sprida samhällsviktig information till alla våra invånare

Krisledningsorganisationen

Kommunchefen har sedan mitten av vecka 11 aktiverat kommunens krisledningsorganisation (stab), där samtliga förvaltningschefer samt vissa andra nyckelfunktioner ingår. Till krisledningsstabens stöd finns en arbetsgrupp som leds av kommunens säkerhetssamordnare. Stabens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt snabbt kunna agera på situationer som kan uppkomma vid extraordinära händelser.

Det politiska arbetet för våra förtroendevalda fortsätter i oförändrad nämndorganisation. Planering pågår för hur möten och sammanträden kan genom­föras på alternativa vis i ett förändrat läge. Löpande hålls kommunstyrelse och nämnder informerade om läget.

Samtliga förvaltningar arbetar med att ta fram personalförsörjningsplaner utifrån svårare samhällsstörning. Detta för att säkerställa att det finns personal inom våra samhällsviktiga verksamheter som måste vara igång.

Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Det ska poängteras att Hallstahammars kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

The corona virus, in English and other languages

Hallstahammar Municipality pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

Information på teckenspråk och lättläst svenska