Fler webbplatser

Energismarta tips till företagare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Energikontoret i Mälardalen
  Telefon: 010-1519300
  E-post: energiradgivninghallstahammar@energikontor.se

  Många företag kan ganska enkelt sänka sin energianvändning med 10 procent – men saknar kunskapen som krävs. Energikontoret i Mälardalen driver flera projekt som kan hjälpa företag genom exempelvis oberoende rådgivning, energigenomgångar och annat stöd. Här ger vi löpande deras tips på vägen.

  Ett tillverkande företag med ca 5 anställda kan genom att optimera styrningen av ventilationen (framför allt stänga av ventilationen på natten) minska sin elanvändning med ca 50 000 kWh. Effektivare styrning av ventilationen kan också leda till en stor minskning av fjärrvärmekostnader, eftersom ventilationen inte längre skickar ut all värme.

  På en skola med ett storkök ändrade personalen sina rutiner för när de olika köksmaskinerna användes. Resultatet blev en minskad toppeffekt med ungefär 90 kilowatt. Vad innebär det, undrar du? I runda slängar kan en sådan sänkning motsvara cirka 40 000 kronor i minskade kostnader, per år.

  Schemalägg när vissa maskiner ska ladda, så att du använder mer el när elen är som billigast! Genom att schemalägga laddningen av en gaffeltruck av större modell mellan klockan 00.00-05.00 istället för klockan 18.00-23.00 kan du spara ca 10 000kr per år. (Detta är ett fiktivt exempel som är räknat med 25kWh laddning varje dag. Priserna är spotpriser okt 2021 till sep 2022 i SE3).

  Får dina medarbetare komma med tips på hur ni kan spara energi på företaget? Ofta är det dem som har bäst koll på verksamheten.

  Nu passar det perfekt att göra en vandring i lokalerna för att lyssna om det är någonting som är igång i onödan. Exempelvis ett pysande ljus från tryckluft, ett brummande ljud från en motor som inte behöver vara igång eller ett trummande ljud från ett ventilationsaggregat som kan stängas av. Titta, lyssna och ifrågasätt.

  En industri tog tidigare emot fem leveranser i veckan, men varje gång de öppnade portarna blev det kalldrag. Därför började företaget undersöka om de skulle installera en ridåvärmare. Men istället för att köpa in en avancerad (och dyr) lösning ifrågasatte de logistiken kring leveranserna.

  Deras geniala lösning var att koordinera sina leveranser till ett fåtal tidpunkter. Då minskade de antalet portöppningar (som egentligen var det huvudsakliga problemet som behövde lösas). Varför krångla till det i onödan?